Συμβασιούχοι-covid: Στη Βουλή η παράταση –Ποιοι μένουν εκτός (τροπολογία)

Παρατείνονται μεν οι συμβάσεις των εργαζομένων που προσλήφθηκαν σε Δήμους και Περιφέρειες για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν λόγω πανδημίας, αποτρέπεται δε η συμπλήρωση 24μηνου. Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή από το υπουργείο Εσωτερικών, οι συμβάσεις-covid δύνανται να παραταθούν μέχρι 31 Μαΐου 2022, υπό τον όρο η συνολική διάρκεια τους να μην υπερβαίνει «το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών»

Αυτό σημαίνει ότι από τους 3.000 συμβασιούχους-covid ένας -μεγάλος σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζόμενους- αριθμός τους δεν θα μπορεί να παραμείνει στην εργασία του μέχρι το τέλος του Μαΐου και η σύμβασή του θα λήξει νωρίτερα, όταν συμπληρώσει 24 μήνες από την ημερομηνία της αρχικής πρόσληψής του. Με τις ισχύουσες διατάξεις οι συμβάσεις επρόκειτο να λήξουν στις 31 Μαρτίου.

Η απόφαση για την παράταση των συμβάσεων θα ληφθεί από την οικονομική επιτροπή του οικείου ΟΤΑ. Άλλη μία προϋπόθεση για την παράταση είναι -σύμφωνα με την τροπολογία- να υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό για την μισθοδοσία των συμβασιούχων-covid. Εάν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η απαιτούμενη πίστωση, «με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την παράταση, συνεδρίασή του».

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία (άρθρο 2) εδώ

Πηγή: aftodioikisi.gr