Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  την 15η Ιανουαρίου  2020   ημέρα   Τετάρτη  και  ώρα 17:00    προκειμένου να συζητηθούν  τα  παρακάτω θέματα:

 

 • Tροποποίηση της 44/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την σύσταση της Τουριστικής Επιτροπής και την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Πρόεδρος Δ.Σ Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος

 

 • Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών έτους 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 • Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων-Παροχή Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 • Σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 • Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων, καταλληλότητας & Καταμέτρησης των προς Αγορά ή μίσθωση Ακινήτων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 • Συγκρότηση Επιτροπής Προελέγχου για τον Χαρακτηρισμό Επιχειρήσεων ως Εποχιακά Λειτουργούσες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 • Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών, Ελαστικών & Εργασιών Επισκευής Οχημάτων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 • Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

<Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου>

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

 • Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

<Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου>

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

 • Ανάθεση Υπηρεσιών Δικηγόρου (32/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 • Άσκηση έφεσης και ορισμός δικηγόρου (31/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 • Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι 5.869,41 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Πρόεδρος Δ.Σ Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος

 

 • Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση Πραγμάτων του Δήμου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Πρόεδρος Δ.Σ Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος

 

 • Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, Προβολής &Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Αργοστολίου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Πρόεδρος Δ.Σ Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος

 

 • Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή Δηλωτικού Σήματος Δήμου Αργοστολίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

 • Διακοπή χρηματοδότησης και η τύχη των έργων του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Ιωάννης Κουρούκλης

 • Σχετικά με το συμβάν καύσης υλικών σε οικόπεδο στην Κρανιά, στις 3 Ιανουαρίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης «Κεφαλονιά νησί για όλους» Αλέξανδρος Παντελειός.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ