Τα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου φέρνουν πραγματική βελτίωση στις ζωές και τις ευκαιρίες των πολιτών: Κέντρα Κοινότητας στα Ιόνια

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία κάθε Δήμου.
Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.
Συγχρόνως, τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.
Στα Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα για Ρομά παρέχονται πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και την πλήρη κοινωνική τους ένταξη.

Ισότιμες ευκαιρίες – Ας τις κάνουμε πραγματικότητα για όλους!

#EU4ROMA

 

Τέσσερα νέα Κέντρα Κοινότητας εντάχθηκαν στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020

Θα λειτουργήσουν στους νέους Δήμους της Περιφέρειας:

– Δήμο Βόρειας Κέρκυρας
– Δήμο Νότιας Κέρκυρας
– Δήμο Ληξουρίου Κεφαλονιάς
– Δήμο Σάμης Κεφαλονιάς
Ήδη στα Ιόνια Νησιά λειτουργούν:
– Κέντρο Κοινότητας ∆ήμου Κέρκυρας με παράρτημα Ρομά
– Κέντρο Κοινότητας ∆ήμου Λευκάδας
– Κέντρο Κοινότητας ∆ήμου Ιθάκης
– Κέντρο Κοινότητας ∆ήμου Αργοστολίου με παράρτημα Ρομά
– Κέντρο Κοινότητας ∆ήμου Ζακύνθου με παράρτημα Ρομά
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 3,1 εκατ. €
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης στο Βαθύ
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζακύνθου
Η γωνιά των παιδιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αργοστολίου με παράρτημα Ρομά στο Αργοστόλι
Ενισχυτική διδασκαλία στο παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας
ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)

Τα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι δομές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας.
Μέσω των κέντρων αυτών επιτυγχάνεται η παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων στο φυσικό, οικείο περιβάλλον τους, η διατήρηση της οικογένειας και η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:
– Νοσηλευτική φροντίδα (επικοινωνία και συνεργασία με τους θεράποντες γιατρούς, μετρήσεις ζωτικών σημείων, χορήγηση φαρμακευτικών αγωγών κλπ.
– Ραντεβού με γιατρούς για εξέταση, μεταφορά σε διαγνωστικά κέντρα για εξετάσεις, συνταγογράφηση των φαρμακευτικών αγωγών κλπ.
– Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες, έκδοση βιβλιαρίων πρόνοιας, επιδομάτων αναπηρίας.
– Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης (πληρωμή λογαριασμών, ψώνια κ.ά.), ατομική υγιεινή κλπ.

Επίσης, στα ΚΗΦΗ προσφέρεται: σίτιση με πρόγευμα και γεύμα, χώροι ανάπαυσης, ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και μετακίνηση των ωφελούμενων από και προς τη δομή με συνοδό κοινωνικό φροντιστή.

Δύο νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων εντάχθηκαν στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020

Η δημιουργία, στελέχωση και κάλυψη λειτουργικών αναγκών δύο νέων ΚΗΦΗ εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Πρόκειται για το ΚΗΦΗ Κεντρικής Κέρκυρας με δικαιούχο τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας και το ΚΗΦΗ Δήμου Νότιας Κέρκυρας με δικαιούχο τον ομώνυμο Δήμο.

Ήδη λειτουργούν τα ΚΗΦΗ Κέρκυρας στους Μαγουλάδες, το ΚΗΦΗ Λευκάδας και το ΚΗΦΗ Κεφαλονιάς.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2,5 εκατ. €
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων