Θεόφιλος Μιχαλάτος: Το κεντρικό ψηφοδέλτιο (ονόματα)