Θεόφιλος: Σε Μουσάτα, Βλαχάτα, Λουρδά & Σιμωτάτα-Τι είπε με τους δημότες (εικόνες)

Στο Λουρδα απόψε ο δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και την
Αντιδήμαρχο ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ
Μίλησε για το εργο που έκανε και θα κάνει

Στα Σιμωτατα ε μίλησε ο δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος
Με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και την
Αντιδήμαρχο ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ για το εργο που έκανε και θα κάνει

Απόψε στα βλαχατα ο δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και την αντιδήμαρχο Κρυσταλια Μιχαλατου για το εργο που έκανε και θα κάνει μετά τις εκλογές

Απόψε ο δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος μιλισε στα Μουσατα για τα έργα που έκανε θα κάνει μετά τις εκλογές
Συνοδευόμενος από τους υποψυφιους δημοτικούς συμβούλους και την αντιδήμαρχο
Λειβαθους ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ εικόνες