Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου Αργοστολίου: Δίνει 8.500 ευρώ σε 16 άπορους δημότες (απόφαση)

Οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εδώ