Υποχρέωση όλων μας να στηρίξουμε τα τοπικά μας προϊόντα και τους ντόπιους παραγωγούς .
Υποχρέωση όλων μας να στηρίξουμε τίς ντόπιες βιοτεχνίες μας , τα οινοποιία μας , τα τυροκομεία μας .
Υποχρέωση όλων μας να ζητάμε και να επιμένουμε ότι θελουμε ντόπια προϊόντα .
Υποχρέωση όλων μας να επιβάλουμε με την ευγένεια μας τα ντόπια προϊόντα μας .
Υποχρέωση όλων μας είναι να λέμε τον καλό μας λόγω για την ντόπια παραγωγή της Κεφαλονιά μας , διαφημίζοντας έτσι τα προϊόντα της Κεφαλονίτικη γής .
Μόνο έτσι θα κάνουμε σταθερά βήματα πρός την ανάπτυξη και την πρόοδο .
Μόνο έτσι στηρίζουμε τίς οικογένειες την αγροτών μας ,των κτηνοτρόφων μας , των μελισσοκόμων μας , των ψαράδων μας .
Μόνο έτσι δίνουμε σταθερό εισόδημα στίς οικογένειες της Κεφαλονιάς μας .
Μόνο έτσι τα παιδιά μας θα έχουν το μέλλον που πρέπει και τους ανήκει .
Σωτήρης Κουρής