Τραπεζικοί Λογαριασμοί Υποψήφιων: Έγγραφο Χαρίτση – Τι ισχύει

Στην αποστολή εγγράφου προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών, αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Συνδυασμών και των Υποψήφιων κατά τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές.

 

Ο Αλέξης Χαρίτσης ενημερώνει ότι σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.1 και την παρ.3 του αρ.2 του ν.3870/2010, τα έσοδα και οι δαπάνες των Περιφερειακών και Δημοτικών Συνδυασμών, καθώς και των Υποψήφιων, διακινούνται μέσω ειδικών λογαριασμών που τηρούνται σε Τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνολο των αντίστοιχων ποσών, των δε δαπανών σε ποσοστό 95 % του συνολικού ύψους τους.

Ο σχετικός λογαριασμός τηρείται στο όνομα του υποψήφιου Περιφερειάρχη ή Δημάρχου ή του οριζόμενου Διαχειριστή των οικονομικών του Συνδυασμού.

 

Επιπλέον, ο Υπουργός επισημαίνει ότι σε ΟΤΑ με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους, ο ορισμός Διαχειριστή δεν είναι υποχρεωτικός, οπότε – εφόσον δεν οριστεί – η ευθύνη για την οικονομική διαχείριση ανήκει αποκλειστικά στον Επικεφαλής του Συνδυασμού. Στις περιπτώσεις που ορίζεται Διαχειριστής, η εξουσία του παύει μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαχείρισης των οικονομικών του Συνδυασμού, στην οποία περιλαμβάνεται και το κλείσιμο του λογαριασμού.

 

Στο έγγραφο, επίσης, τονίζεται πως καταθέσεις στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπονται μόνον εφόσον γίνονται επώνυμα και αφού υπάρξει ρητή συναίνεση των προσώπων, στο όνομα των οποίων τηρούνται οι ανωτέρω λογαριασμοί.

Οι καταθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, με ευθύνη της Τράπεζας, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή τον αριθμό διαβατηρίου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταθέτη.  Την ευθύνη ως προς τον έλεγχο των στοιχείων της ταυτότητας του καταθέτη και τη διαπίστωση της σύμφωνης γνώμης των Υποψήφιων φέρουν οι οικείες Τράπεζες.

Ο λογαριασμός κλείνεται με την, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, περάτωση των καθηκόντων διαχείρισης των οικονομικών του Συνδυασμού (παρ.1 αρ.8 ν.3870/2010).

 

Ενόψει των ανωτέρω, ο Υπουργός ζήτησε να ενημερωθούν σχετικά οι νόμιμα λειτουργούσες στη Χώρα Τράπεζες και τα Υποκαταστήματά τους, ώστε να διευκολυνθεί και το έργο των κατά τόπους Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών & Εκλογικών Παραβάσεων, του αρ.12 του ως άνω νόμου.

 

Μπορείτε να δείτε το πλήρες έγγραφο ΕΔΩ

Αναδημοσίευση από www.airetos.gr