Τροπολογία -«σπάσιμο δήμων»: Σε ποιο ν/σ θα κατατεθεί

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», πρόκειται να συμπεριληφθεί η περίφημη, πλέον, τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για τη διάσπαση πέντε δήμων και την δημιουργία 12 νέων. Το νομοσχέδιο πρόκειται να ψηφισθεί την Τρίτη στη Βουλή.

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr