Τσιόδρας για μάσκες: σε σε ειδικές συνθήκες συγχρωτισμού θα μπορούσε να υπάρξει χρήση μάσκας

Τσιόδρας γαι γάντια: Λίγες ενδείξεις ότι προστατεύουν από τον ιό- η αδιάκριτη χρήση είναι μάταιη και μπορεί να οδηγήσει περισσότερο βλάβη παρά καλό

«Ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Ο ιός μπορεί να επιμολύνει τα γάντια με τον ίδιο τρόπο που μολύνει τα χέρια»

«Το πλύσιμο των χεριών μετά την αφαίρεση των γαντιών είναι απαραίτητο»

Καλύτερη άμυνα έναντι του ιού το πλύσιμο των χεριών