Βασίλης Ρουχωτάς: ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου Ληξουρίου ο Δήμος Κεφαλλονιάς είναι υποχρεωμένος το συντομότερο δυνατό να προετοιμάσει πολλά διοικητικής φύσεως θέματα και να μεριμνήσει τα κτίρια που θα στεγαστεί ο δήμος μας. Με αυτό το σκεπτικό κατέθεσα επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 20-03-2019 προς τους κ.κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τον κ. Δήμαρχο και ζητώ την ψήφιση του εσωτερικού οργανισμού των υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου, την άμεση επισκευή του Κέντρου Νεότητος, του Θεάτρου και του Δημαρχείου. Ειδικά ο οργανισμός είναι καυτό και κρίσιμο θέμα.

Ακολουθεί η επιστολή.

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κεφαλλονιάς

Δήμαρχο Κεφαλλονιάς

Τους Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς

Ληξούρι 20 Μαρτίου 2019

ΘΕΜΑ : Ενέργειες για στήριξη λειτουργίας των νέων Δήμων

Αξιότιμοι Κύριοι

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, ο Δήμος Κεφαλλονιάς είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την προετοιμασία της λειτουργίας των νέων Δήμων αναλαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες ενέργειες, και θα πρέπει κατά την άποψη μου να το πράξει άμεσα, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι το χρονικό διάστημα μέχρι την λειτουργία των νέων Δήμων είναι ελάχιστο.
Αναφερόμενος στον Δήμο Ληξουρίου θέλω ενδεικτικά να σας επισημάνω ότι οι διοικητικές υποδομές είναι σε αθλία κατάσταση με αποτέλεσμα η έλλειψη τους να καθιστά προβληματική την λειτουργία του νέου Δήμου και κατ αρχήν να σας προτείνω τα ακόλουθα :
• να προχωρήσετε άμεσα στη επισκευή του κτιρίου του τέως κέντρου νεότητος του Δήμου Ληξουρίου το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει προσωρινή λύση για την στέγαση ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου.
• να μεριμνήσετε ώστε το συντομότερο δυνατόν να ανατεθούν οι μελέτες επισκευής των κτιρίων του Δημαρχείου και του Θεάτρου ορίζοντας τον ελάχιστο δυνατό χρόνο εκπόνησης των μελετών και πάντως όχι μεγαλύτερο του τετράμηνου.

Επίσης είναι αναγκαία η σύνταξη του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας σε πλήρη ανάπτυξη ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα εμπόδιο στην στελέχωση του νέου Δήμου.
Επαναλαμβάνω ότι τα ανωτέρω κατά την άποψη μου αποτελούν ενέργειες πρώτης προτεραιότητος
Παράλληλα, κατά την άποψη μου, πρέπει άμεσα να συγκροτηθεί μια επιτροπή από τους Δημοτικούς Συμβούλους της τέως δημοτικής ενότητας Παλικής, στην οποία να συμπεριληφθούν και όσοι έχουν εκδηλώσει την πρόθεση τους να διεκδικήσουν τον Δήμο Ληξουρίου, η οποία θα συνδράμει τον Δήμο Κεφαλλονιάς στην καλλίτερη προετοιμασία της λειτουργίας του Δήμου Ληξουρίου.
Εκτιμώ ότι κατ αναλογία θα πρέπει ίσως να ενεργήσετε και για τον Δήμο Σάμης με δεδομένο ότι ο Δήμος Αργοστολίου αποτελεί συνεχεία του Δήμου Κεφαλλονιας και δεν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα.
Μετά τα παραπάνω ζητούμε την άμεση ανάληψη όλων των ενδεδειγμένων προς τούτου δράσεων εκ μέρους του κ Δημάρχου την στήριξη και συμπαράσταση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την καλλίτερη και συντομότερη προετοιμασία της λειτουργίας των νέων Δήμων, και την επιμέλεια όλων των αναγκαίων ενεργειών από τον πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Βασίλης Γρ. Ρουχωτάς