Βόμβα: Με απόφαση Υπουργού μπορούν να έρθουν σκουπίδια στην Κεφαλονιά-Ζήτουν έκτακτο δημοτικό συμβούλιο Ρουχωτάς-Αραβαντινός

ΠΡΟΣ : κ.  Αδαμαντία Καμηνάρη

Πρόεδρο Δ. Σ. Δήμου Ληξουρίου

Κοιν:  κ  Δήμαρχο Ληξουρίου

κ  Δ. Μαντζουράτο

Ως  Επικεφαλής της παράταξης του

ΘΕΜΑ : Κατεπείγουσα σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά την αποκάλυψη ότι σύμφωνα με τον Ν. 4685/20 άρθρο 83 παραγ. 2δ είναι δυνατόν ο υπουργός να αποφασίσει ότι είναι δυνατή  η μεταφορά  ΑΣΤΙΚΏΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ (σκουπίδια) από μία περιοχή σε μια η περισσότερες νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ζητούμε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου σε Δημόσιο υπαίθριο  χώρο με λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων υγείας,  προκειμένου να λάβουμε κάθε αναγκαία απόφαση  για την αποφυγή μετατροπής της Κεφαλονιάς σε σκουπιδότοπο του Ιονίου.

Τέλος σας ζητούμε να ενημερώσετε τους εκπροσώπους των  τοπικών φορέων εφ όσον το επιθυμούν να λάβουν     μέρος  στο εν λόγω δημοτικό συμβούλιο.

Ληξούρι 11 Μαίου 2020

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ως επικεφαλής των παρατάξεων τους

Διονύσης Αραβαντινός

Βασίλης  Ρουχωτάς