Υποψήφιοι Κεραμειών (Δημοτική Συμπολιτεία) : Εργαστήκαμε και πετύχαμε στο χωριό μας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ, Συνταξιούχος Ναυτικός

ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΚΑΡΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Συνταξιούχος Ναυτικός

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΟΛΥΝΙΚΗ, Ιδιωτική Υπάλληλος

ΜΕΤΑΞΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ιδιωτική Υπάλληλος

ΜΠΑΛΛΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Ιδιωτική Υπάλληλος

ΜΠΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝΔΡΕΑ, Ιδιωτική Υπάλληλος

ΦΕΡΔΕΡΙΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Συνταξιούχος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

Αγαπητές συμπολίτισσες και αγαπητοί συμπολίτες,  μετά από μια παραγωγική τετραετία, κατά την οποία εργαστήκαμε μαζί για τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στο χωριό, πετύχαμε την αντικατάσταση των βλαβερών για την υγεία αμιαντοσωλήνων, την τέλεση έργων οδοποιίας, την οικοδόμηση μιας παιδικής χαράς και την αναβάθμιση των αθλητικών μας εγκαταστάσεων. Για τον λόγο αυτό,  ζητάμε την στήριξη σας για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ποιότητα ζωής στην κοινότητα μας και να προχωρήσουμε σε κομβικές οικιστικές παρεμβάσεις, όπως η ανάπλαση της πλατείας μας, που σύντομα θα ξεκινήσει