Υπόθεση “Σικυών Μπητς”: Τι είπε ο Παρίσης στη Γενική Συνέλευση

Πρόκειται για δελτίο τύπου του Δήμου Κεφαλονιάς:

Σε συνέχεια στοχευμένων νομικών ενεργειών, ο Δήμος Κεφαλονιάς άσκησε προσηκόντως τα νόμιμα καθήκοντά του σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ ΑΕ, στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Ξεκάθαρη στόχευση του Δήμου Κεφαλονιάς είναι η έμπρακτη στοιχειώδης διασφάλιση των συμφερόντων του και η χωρίς περιστροφές και αναίτιες κωλυσιεργείες αποκατάσταση των, ολέθριων νομικά και εξαιρετικά ζημιογόνων οικονομικά, συνεπειών που έχει προκαλέσει στο Δήμο μας η παροιμιώδης αδράνεια των προκατόχων του, επί του ζητήματος της κληρονομιάς του ευεργέτη της Κεφαλονιάς αειμνήστου Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου – Τζανή.

Το Δήμο Κεφαλονιάς εκπροσώπησε νομίμως ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς, Αλέξανδρος Παρίσης, συνεπικουρούμενος από την Προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλονιάς, Νίκη Χριστοφοράτου, το Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλονιάς, Γεράσιμο Παυλάτο, και το δικηγόρο Αθηνών, Κωνσταντίνο Μ. Πετούμενο.

Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο της επίσημης θέσης που διατύπωσε ο Δήμος Κεφαλονιάς διά του Δημάρχου Κεφαλονιάς, Αλέξανδρου Παρίση, κατά τη χθεσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ ΑΕ:

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ – Α.Ε.»

 

Σήμερα, Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, και ώρα 2:00 μ.μ. (14:00), ο Δήμος Κεφαλονιάς παρίσταται διά του νομίμου εκπροσώπου του, Δημάρχου Κεφαλονιάς, Αλέξανδρου Παρίση, ο οποίος προσήλθε εγκαίρως στην έδρα όπου και τα γραφεία, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ‘ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ’» στη Συκιά Ξυλοκάστρου Κορινθίας, καθώς προσκλήθηκε, παριστάμενος αυτοπροσώπως (όπως νομίμως εκπροσωπείται ο Δήμος Κεφαλονιάς) και συμμετέχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή αυτής της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, ως αποκλειστικός κύριος (ο Δήμος Κεφαλονιάς) 14.574 ανωνύμων μετοχών επί του (φερόμενου ως) συνολικού αριθμού 55.500 μετοχών, ήτοι ποσοστού 26,26% επί του (φερόμενου ως) συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως παντός νομίμου δικαιώματός του και εν αναμονή δικαστικής αναγνωρίσεως ότι το πραγματικό ποσοστό συμμετοχής του Δήμου Κεφαλονιάς ανέρχεται σε 83,28% επί του (πραγματικού) συνόλου του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκκρεμούσης της από 7 Μαΐου 2018, με ΓΑΚ 4951/2018 και ΕΑΚ 2132/2018 ασκηθείσας αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Ειδικότερα, ο Δήμος Κεφαλονιάς παρίσταται εκπροσωπούμενος νομίμως διά της αυτοπροσώπου παρουσίας του Δημάρχου Κεφαλονιάς Αλέξανδρου Παρίση μετά της Προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλονιάς, Νίκης Χριστοφοράτου και του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας, Γεράσιμου Παυλάτου, δυνάμει της σχετικής υπ’ αριθμ.588/5.9.2018 Απόφασης του Δημάρχου Κεφαλονιάς, ως ακολούθως:

ΜΕΤΟΧΟΣΑΡΙΘΜ. ΜΕΤΟΧΩΝΑΡ. ΨΗΦΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ14.57414.574Παναγή Βαλλιάνου αρ.7, Αργοστόλι ΚεφαλονιάςΑυτοπροσώπως
(όπως νομίμως εκπροσωπείται)

Ο Δήμος Κεφαλονιάς δηλώνει ότι, υπό την ιδιότητά του ως αποκλειστικός κύριος 14.574 ανωνύμων μετοχών (με ρητή επιφύλαξη ασκήσεως παντός νομίμου δικαιώματός του και εν αναμονή δικαστικής αναγνωρίσεως ότι, το πραγματικό ποσοστό συμμετοχής του ανέρχεται σε ποσοστό 83,28% επί του συνόλου του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), και με το σύνολο των 14.574 ψήφων του ασκεί το δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 20 Αυγούστου 2018 δημοσιευθείσα Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

 • Επί του 1ου Θέματος (ΘΕΜΑ Α’): « Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των υπό του Νόμου προβλεπομένων λοιπών οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στη χρήση 1/1 – 31/12/2017, μετά της επ΄ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.»,

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2017, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠ΄ ΑΥΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ – Α.Ε.», ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΔΕΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

 

 • Επί του 2ου Θέματος (ΘΕΜΑ Β’): « Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2017.»,

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ (ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΩΣ)  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017.

 

 • Επί του 3ου Θέματος (ΘΕΜΑ Γ’): « ΄Εγκριση παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση για τη χρήση 1/1-31/12/2018 αναλόγων παροχών.»,

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΩΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ, ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2018, ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ.

 

 • Επί του 4ου Θέματος (ΘΕΜΑ Δ’): « Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.»,

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ – Α.Ε.», ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ – Α.Ε.».

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ, ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ α) ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΛΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ – Α.Ε.», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ β) ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ – Α.Ε.», ΔΗΛΑΔΗ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΝΟΜΙΜΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ – Α.Ε.».

 

Επιπλέον, ο Δήμος Κεφαλονιάς υπό την ιδιότητά του ως μέτοχος της εταιρείας αποκλειστικός κύριος 14.574 ανωνύμων μετοχών (με ρητή επιφύλαξη ασκήσεως παντός νομίμου δικαιώματός του και εν αναμονή δικαστικής αναγνωρίσεως ότι, το πραγματικό ποσοστό συμμετοχής του ανέρχεται σε 83,28% επί του συνόλου του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), σε συνέχεια της με αριθμ.1.128-Α’ νομίμως επιδοθείσας στις
22 Αυγούστου 2018 Εξώδικης Πρόσκλησής του, στην οποία ουδεμία απάντηση έλαβε από τους (φερόμενους ως) εκπροσώπους της εταιρείας, και εξ αυτού του λόγου επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός του και ασκήσεως παντός νόμιμου δικαστικού και εξώδικου μέσου επί της παράνομης – σιωπηρής αρνήσεως αυτών προς πλήρη και επισταμένη ενημέρωσή του, ζητά εκ νέου από τους (φερόμενους ως) εκπροσώπους και το (φερόμενο ως) Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, να του παραδοθούν, διά δικαστικού επιμελητή, εντός 2 ημερών (48 ωρών), ήτοι μέχρι την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 στις 2:00 μ.μ. (14:00), προσηκόντως, α)  νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων και β) ηλεκτρονικά σαρωμένα αντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων (scanned copies) σε USB, συνολικά των ακόλουθων εγγράφων
:

 • Βιβλία μετόχων της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ‘ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ’» (εφεξής η «εταιρεία») από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.
 • Πρακτικά όλων των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας κατά χρονολογική και αριθμητική σειρά από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.
 • Πρακτικά όλων των Διοικητικών Συμβουλίων της εταιρείας κατά χρονολογική και αριθμητική σειρά από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.
 • Τηρούμενους λογαριασμούς γενικής λογιστικής, από τους οποίους να προκύπτουν τα στοιχεία των διενεργηθεισών λογιστικών εγγραφών των Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου (γενικό καθολικό, αναλυτικά καθολικά, τηρούμενες καρτέλες κλπ.), που έλαβαν χώρα κατά τα έτη 1994 – 2017.
 • Ενυπόγραφα πρακτικά πιστοποίησης καταβολών ξεχωριστά για κάθε μία από όλες τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (εφεξής «ΑΜΚ») που έγιναν με καταβολή σε μετρητά (έτη 2007, 2008, 2009, 2010 (διπλή), 2011 και 2015).
 • α) Αποδεικτικά παραστατικά των καλυφθέντων εξόδων/δαπανών/υποχρεώσεων κλπ. που αποδεικνύουν σε τι ακριβώς συνίσταντο οι φερόμενες ως «αναληφθείσες υποχρεώσεις» για την «κάλυψη» των οποίων έγινε συμψηφισμός ως «έναντι» καταβολής της 10ης ΑΜΚ ποσού ύψους 300.000€ (επί συνόλου 504.150€), με σχετική απόφαση ΓΣ το έτος 2011,

β) αντίστοιχα τραπεζικά παραστατικά, από τα οποία (i) αποδεικνύεται η ακριβής προέλευση και (ii) επιβεβαιώνεται η διενέργεια των ως άνω σχετικών καταβολών,

γ) έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ποιο ακριβώς ποσό από το σύνολο των εν λόγω 300.000€ καταβλήθηκε από έκαστο εκ των συμμετεχόντων (φερόμενων ως) μετόχων της εταιρείας και συμψηφίσθηκε ως «έναντι» καταβληθέν της ως άνω 10ης ΑΜΚ και σε ποια ημερομηνία ακριβώς κατεβλήθη από τον καθένα «για την κάλυψη των αναληφθεισών υποχρεώσεων», καθώς και

δ) τις αντίστοιχες των ανωτέρω λογιστικές εγγραφές.

 • α) Αποδεικτικά παραστατικά των καλυφθέντων εξόδων/δαπανών/υποχρεώσεων κλπ. που αποδεικνύουν σε τι ακριβώς συνίστατο η προηγηθείσα της 11ης ΑΜΚ καταβολή ποσού ύψους 185.861,39€ (επί συνόλου 201.660€), με σχετική απόφαση ΓΣ το έτος 2015,

β) αντίστοιχα τραπεζικά παραστατικά, από τα οποία (i) αποδεικνύεται η ακριβής προέλευση και (ii) επιβεβαιώνεται η αληθής διενέργεια των ως άνω σχετικών καταβολών,

γ) έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ποιο ακριβώς ποσό από το σύνολο των εν λόγω 185.861,39€ καταβλήθηκε από έκαστο εκ των συμμετεχόντων (φερόμενων ως) μετόχων και συμψηφίσθηκε ως «έναντι» καταβληθέν της 11ης ΑΜΚ και σε ποια ημερομηνία ακριβώς κατεβλήθη από τον καθένα «για την κάλυψη των αναληφθεισών υποχρεώσεων», καθώς και

δ) τις αντίστοιχες των ανωτέρω λογιστικές εγγραφές.

 • Ενυπόγραφες όλες τις συμβάσεις μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας κατά χρονολογική σειρά από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις επικαιροποίησης – τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας, περιλαμβάνουσες τις σχετικές μεταβολές του αρ.5 του καταστατικού της εταιρείας για τα έτη 2006 – 2018.
 • Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (στο ΑΦΜ) της εταιρείας.
 • Τυχόν Εκθέσεις Ελέγχου της Φορολογικής Διοίκησης καθώς και σχετικά Σημειώματα Περαίωσης (κατά περίπτωση) φορολογικών ετών 2000 και εφεξής.
 • Πλήρη στοιχεία που αφορούν τις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, και πιο συγκεκριμένα:

α) ευκρινή φωτοαντίγραφα των τηρούμενων λογαριασμών γενικής λογιστικής, από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία των διενεργηθεισών λογιστικών εγγραφών καταχώρησης των δανειακών υποχρεώσεων στα τηρούμενα βιβλία (γενικό καθολικό, αναλυτικά καθολικά, τηρούμενες καρτέλες κλπ.),

β) extrait των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών, που σχετίζονται με τις εν λόγω δανειακές συμβάσεις έτους 2006 και εφεξής, και

γ) δανειακές συμβάσεις, όπως αυτές αναφέρονται στα Πρακτικά ΓΣ των μετόχων, έτους 2006 και εφεξής.

 • Φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας των ακινήτων της εταιρείας (για τα έτη 1994, 1998, 2002, 2010 και 2016).
 • Αρχείο/αρχεία χειρισμού κερδών – ζημιών σύμφωνα με το αρ.23 Ν.2065/1992 (για τα έτη 1994, 1998, 2002, 2010 και 2016).
 • Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2005 και εφεξής, όπως αυτές υποβλήθηκαν είτε χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ (συνημμένα στην εκάστοτε υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή αυτόνομα) είτε υποβλήθηκαν με μηχανογραφικό τρόπο στη βάση δεδομένων του gsis.gr.
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα της Εταιρείας, ετών 2014 – 2017.
 • Σύνολο των εγγράφων, που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεως υπαγωγής, καθώς και κατά το στάδιο τελικής έγκρισης υπαγωγής της Εταιρείας στον Αναπτυξιακό Ν.3299/2004.
 • Πολεοδομική άδεια ανέγερσης ειδικού κτιρίου – ξενοδοχείου.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπάρχει κάποιο από τα αιτούμενα έγγραφα, αναμένουμε λεπτομερείς έγγραφες ενυπόγραφες εξηγήσεις από τη (φερόμενη ως) σημερινή Διοίκηση με τους ακριβείς λόγους, για τους οποίους καθένα εξ αυτών δεν είναι διαθέσιμο.

Ο Δήμος Κεφαλονιάς, αφού δήλωσε αυτά και αφού άσκησε με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα ψήφου του κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, απαιτεί από τους (φερόμενους ως) Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να καταχωρηθεί αυτούσιο το παρόν κείμενο στα πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτεμβρίου 2018 της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ – Α.Ε.».

Το ακριβές περιεχόμενο του παρόντος αφού παραδόθηκε από το Δήμο Κεφαλονιάς, όπως νομίμως εκπροσωπείται, και ειδικότερα, ιδιοχείρως από τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς Αλέξανδρο Παρίση στους (φερόμενους ως) Πρόεδρο και Γραμματέα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσης της 10ης Σεπτεμβρίου 2018 της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ – Α.Ε.», επιδίδεται νομίμως και με δικαστικό επιμελητή προς διασφάλιση ότι, σε κάθε περίπτωση, θα καταχωρηθεί στα Πρακτικά της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσης της 10ης Σεπτεμβρίου 2018 της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ – Α.Ε.», και θα γνωστοποιηθεί δεόντως και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πατρών – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

Ξυλόκαστρο, 10 Σεπτεμβρίου 2018

 

Για το Δήμο Κεφαλλονιάς,

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης