Υπουργείο Ανάπτυξης: Εντάσσονται σε πρόγραμμα οι Δήμοι Αργοστολίου, Σάμης & Ληξουρίου με συνολικό ποσό 830.000 ευρώ-Τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα (απόφαση)

Οι λεπτομέρειες στην απόφαση του ΥΠΑΝ εδώ

Στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν έργα στους συμμετέχοντες Δήμους (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων) της χώρας που αφορούν:
• Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.
• Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.
• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).
• Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας.
• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.
• Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται.