Δείτε τον λόγο της τροποίησης στη σημερινή απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εδώ