Με σημερινή του απόφαση το Υπουργείο Ανάπτυξης τροποποίησε την πράξη για το μεγάλο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» που έχει δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία με την απόφαση της Περιφέρειας να το πάρει από τον Δήμο Αργοστολίου και την ΕΔΑΚΙ και να το δώσει στο νέο ΦΟΔΣΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση οι αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
• Αλλαγή δικαιούχου της πράξης από Δήμο Αργοστολίου σε ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ
• Αλλαγή του Κύριου της πράξης από ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ (ΕΔΑΚΙ ΑΕ – ΟΤΑ) σε ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ
• Αλλαγή του Φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης από ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ (ΕΔΑΚΙ ΑΕ – ΟΤΑ) σε ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ
• Αύξηση της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης της πράξης λόγω μη επιλέξιμου ΦΠΑ (ΦΠΑ Τεχνικού Συμβούλου), που θα καταβληθεί από πόρους του δικαιούχου. Η Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη της πράξης παραμένει ίδια

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ