Διαβάστε την σημερινή απόφαση του Υπουργείο Ανάπτυξης αναλυτικά εδώ