Υπουργείο Εσωτερικών: 116.500 ευρώ στον Δήμο Ιθάκης μέσω “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”-Που θα χρησιμοποιηθούν (απόφαση)

Σημερινή απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών

Δείτε την εδώ