Υπουργείο Εσωτερικών: 400.000 ευρώ σε 6 Δήμους για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές (Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής) (απόφαση)

Σημερινή απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών

Δείτε την εδώ