Υπουργείο Εσωτερικών: 500.000 ευρώ στην Περιφέρεια & 400.000 ευρώ σε Δήμο του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης για την αντιμετώπιση των πληγών του “Μπάλλου” (απόφαση-λίστα)

Σημερινή απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών

Δείτε την εδώ