Υπουργείο Εσωτερικών: Έγκριση πρόσληψης 159 ατόμων σε Δήμους (απόφαση-λίστα)

Σημερινή απόφαση του ΥΠΕΣ

Δείτε την εδώ