Για 4η φορά άλλαξε το Υπουργείο Εσωτερικών την Πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, που αφορά την ««Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».

Η νέα τροποποιητική Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε την 29η Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια Πρόσκληση είχε πάλι τροποποιηθεί πριν λίγες ημέρες  και συγκεκριμένα την 13η Απριλίου.

Αυτή τη φορά, άλλαξαν οι ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας ως κάτωθι:

Α. Η παρ.4.2.1. «Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει 1 αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης, 500.000 € (προ ΦΠΑ) και έως 3 υποέργα μελετών. Οι μελέτες πρέπει να είναι πλήρεις, να περιλαμβάνουν όλο το απαιτούμενο φάσμα μελετών (π.χ. υδραυλική, στατική κλπ.) και να οδηγούν σε ολοκληρωμένη παρέμβαση»

αντικαταστάθηκε ως εξής:

« Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει 1 αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης, 500.000 € (προ ΦΠΑ) και έως 3 υποέργα μελετών.

Ειδικά για τους Δήμους που συστάθηκαν δυνάμει του αρ.154 του ν.4600/2019 και συγκεκριμένα για:

1. Τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, με έδρα την Αχαράβη

2. Τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας, με έδρα τη Λευκίμμη

3Τον Δήμο Ληξουρίου, με έδρα το Ληξούρι

4. Τον Δήμο Σάμης, με έδρα τη Σάμη

5. Τον Δήμο Βελβεντού, με έδρα το Βελβεντό

6. Τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, με έδρα την Καλλονή

7. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου, με έδρα το Καρλόβασι

ως ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης, ορίζεται ποσό 1.000.000 € (προ ΦΠΑ) και έως πέντε (5) υποέργα μελετών.

Οι μελέτες πρέπει να είναι πλήρεις, να περιλαμβάνουν όλο το απαιτούμενο φάσμα μελετών (π.χ. υδραυλική, στατική κλπ.) και να οδηγούν σε ολοκληρωμένη παρέμβαση ».

Β. Η παράγραφος 4.2.2 «Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπερβαίνονται τα άνω ποσά και η μελέτη δηλώνεται ότι χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δικαιούχου» διαγράφεται.

Μπορείτε να δείτε την αριθμ. 7612/29.4.2021 (4η κατά σειρά) τροποποιητική Απόφαση, ΕΔΩ

Πηγή: airetos.gr