Σημερινή απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας

Δείτε την εδώ