Υπουργείο Ναυτιλίας: Εγκρίνει την καταβολή μειωμένων κατά 50% λιμενικών δικαιωμάτων στη Levante ferries για το πλοίο “Κεφαλονιά” & τη γραμμή ‘Πάτρα-Ιθάκη” (απόφαση)

Οι λεπτομέρειες στην απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας εδώ