Υπουργείο Οικονομικών: 25.000.000 ευρώ για κάλυψη εκτάκτων αναγκών & ζημιών από θεομηνίες (απόφαση)

Σημερινή απόφαση του Υπουργείου ΟΙκονομικών

Δείτε την εδώ