Δείτε την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εδώ