Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει η διακήρυξη δημοπρασίας του έργου εδώ