Δείτε τις λεπτομέρειες στην σημερινή απόφαση του Υπουργείου Υποδομών εδώ