Κι άλλη σημερινή απόφαση από το Υποδομών. Στην ουσία πρόκειται για ορθή επανάληψη παλαιότερης και αφορά την Κεφαλονιά

Δείτε την εδώ