Δείτε αναλυτικά τη νέα σημερινή απόφαση του Υπουργείου Υποδομών εδώ