Δείτε την σημερινή απόφαση μερικής ανάκλησης του Υπουργείου Υποδομών εδώ