Ορθή επανάληψη προηγούμενης απόφασης για φυσικά πρόσωπα έβγαλε το Υποδομών που αφορά την Κεφαλονιά.

Δείτε τη νέα απόφαση εδώ