Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι ουδέποτε έλαβε επίσημη ενημέρωση από αρμόδιο όργανο για το χειμερινό πρόγραμμα του κλειστού γυμναστηρίου. Προχωρώντας στην ουσία των πραγμάτων δηλώνουμε ότι αυτή τη στιγμή ο χώρος του κλειστού γυμναστηρίου χρησιμοποιείται από συγκεκριμένους συλλόγους χωρίς επίσημα κατοχυρωμένο πρόγραμμα. Αντιθέτως μάλιστα μετά από σχετική έρευνα επιβεβαιώθηκε ότι τέτοιο πρόγραμμα δεν υφίσταται.

Μέχρις ότου υπάρξει επίσημη ενημέρωση με υπογραφή υπευθύνου, σφραγίδα και αριθμό πρωτοκόλλου απόφασης από τον αρμόδιο φορέα η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ είναι υποχρεωμένη να πράξει τα δέοντα, εκτιμώντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματα των 50 μελών-αθλητών που έχει ήδη στο δυναμικό της.

* Όσον αφορά δημοσιεύματα που προσπαθούν να διαβάλουν τους προπονητές μας, αναφέρουμε ότι ενεργούν καθ’ εντολή της διοίκησης του συλλόγου, για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των αθλητών μας.

** Την Τρίτη 17/9/2019 η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ λειτούργησε βάσει του ισχύοντος θερινού προγράμματος κλειστού γυμναστηρίου που γνώριζαν άπαντες.