Περίπου 30 παιδιά του ΆΟ ΦΩΚΑΤΩΝ σήμερα συμμετείχαν στους σχολικούς αγώνες και πήραν αρκετά μεταλια
Μπράβο σε όλα τα παιδια μας και σε όλα τα παιδιά Λυκείων και Γυμνασιων για την συμμετοχή!!!!!