Ότι λιγότερο μπορούσαμε για όλα όσα έχεις προσφέρει @Ζησιματος Δημήτρης.

Από το fb Α.Ο.Εικοσιμιας