Ισοπαλία για την μικτή μας: 1-1 με την Αιτωλοακαρνανία (pics)

Εικόνες από τον αγώνα της μικτής ομάδας Κεφαλληνίας-Ιθάκης με την μικτή Αιτωλοακαρνανίας
Και αρχίσουμε με την παρουσίαση των “οπισθών” των ομάδων. Η θέση ως προς τον προσανατολισμό ορίστηκε από τον αρμόδιο διαιτητή, των οποίο ευχαριστούμε!!! (Εγώ ήμουν στις κερκίδες)
Τελικό αποτέλεσμα 1-1 Μπράβο στα παιδιά των ομάδων!

Από το fb της

Alexia Pepita