Οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου εδώ