Είναι οι πρωταγωνιστές μας.
Είναι με μια λέξη, ο στίβος της Κεφαλονιάς.
Είναι το πρόσωπο της Κεφαλονιάς στον κλασσικό αθλητισμό.

Και τους αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια γι’ αυτά που μας χάρισαν και μας χαρίζουν ακόμη. Στις σκληρές καθημερινές προπονήσεις και φυσικά στους αγώνες.

Η Γ.Ε.Κ τους ευχαριστεί με την συμβολική αυτή βράβευση.