Περιφέρεια: Δημοπρατεί το γήπεδο της Πυλάρου

Στις 4 Απριλίου η Περιφέρεια αναμένεται να δημοπρατήσει τον «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ», με προϋπολογισμό 200.000,00 με ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

σ.σ.: Η φωτο είναι από το sportsthea.blogspot.com