ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2019

ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ

9.30                         Παράταξη σχολείων – Έπαρση Σημαίας – Όρκος Αθλητών

 

9.45                         Δρόμος 100μ κοριτσιών Λυκείων προκριματικός

Άλμα εις μήκος κοριτσιών Γυμνασίων τελικός

Άλμα εις ύψος κοριτσιών Γυμνασίων/Λυκείων τελικός

Σφαιροβολία κοριτσιών Λυκείων τελικός

9.50                         Δρόμος 100μ αγοριών Λυκείων προκριματικός

10.00                       Δρόμος 80μ κοριτσιών Γυμνασίων προκριματικός

 

10.10                       Δρόμος 80μ αγοριών Γυμνασίων προκριματικός

Σφαιροβολία κοριτσιών Γυμνασίων τελικός

 

10.25                       Δρόμος 150μ  κοριτσιών Γυμνασίων τελικός

 

10.35                       Δρόμος 150μ αγοριών Γυμνασίων τελικός

 

10.40                       Άλμα εις μήκος αγοριών Λυκείων τελικός

 

10.50                       200μ κοριτσιών Λυκείων τελικός

Σφαιροβολία αγοριών Λυκείων τελικός

 

10.55                       200μ αγοριών Λυκείων τελικός

Άλμα εις ύψος αγοριών Γυμνασίων/Λυκείων τελικός

 

11.05                       600μ κοριτσιών Γυμνασίων τελικός

 

11.10                       1000μ αγοριών Γυμνασίων τελικός

Άλμα εις μήκος αγοριών Γυμνασίων τελικός

 

11.25                       300μ κοριτσιών Γυμνασίων τελικός

Σφαιροβολία αγοριών Γυμνασίων τελικός

 

11.35                       300μ αγοριών Γυμνασίων τελικός

 

11.45                       1500μ αγοριών Λυκείων τελικός

 

11.55                       Άλμα σε μήκος κοριτσιών Λυκείων τελικός

 

12.05                       400μ αγόρια Λυκείων τελικός

 

12.10                       80μ κοριτσιών Γυμνασίων τελικός

 

12.15                       80μ αγοριών Γυμνασίων τελικός

 

12.20                       100μ κοριτσιών Λυκείων τελικός

 

12.25                       100μ αγοριών Λυκείων τελικός

 

Απονομές μετά τις 11:00 π.μ.