Μόνο η βροχή θα μπορούσε να μας σταματήσει σήμερα και το έκανε!

Ηρωική προσπάθεια στα 100 εμπόδια από Αντριανα Τάτα μέσα στη βροχή και……

………3η με επίδοση 16.82!!!