33 πιστοποιημένες και ασφαλείς παιδικές χαρές σε όλη την Κεφαλονιά [εικόνες Πριν + Μετά]

33 νέες πιστοποιημένες παιδικές χαρές, άρτια εξοπλισμένες με Σήμα Καταλληλότητας  έχουν τοποθετηθεί σε όλο το νησί την τελευταία 5ετία.

Από αυτές, στο Δήμο Αργοστολίου αντιστοιχούν 18 (6 στη Δημοτική ενότητα Αργοστολίου με 2 να έχουν ήδη παραδοθεί και 4 να είναι έτοιμες μέχρι τα μέσα καλοκαιριού, 6 στη ΔΕ Λειβαθούς με 2 να έχουν παραδοθεί και 4 να είναι στη φάση της προμήθειας, 4 στη ΔΕ Ελειού Πρόννων και 2 στη ΔΕ Ομαλών).

Επίσης δίπλα στην πιστοποιημένη παιδική χαρά, εντός του Κήπου Αργοστολίου, λειτουργεί υπαίθριο γυμναστήριοκαι οι πολίτες μπορούν να το επισκέπτονται σε καθημερινή βάση χωρίς κανέναν περιορισμό.

Στο νέο Δήμο Ληξουρίου αντιστοιχούν 6 παιδικές χαρές με 1 να έχει παραδοθεί και τις άλλες 5 να βρίσκονται στην τελική φάση κατασκευής τους.

Στο Δήμο Σάμης αντιστοιχούν εκ των οποίων 3 στη ΔΕ Σάμης, 3 στη ΔΕ Πυλάρου και 3 στη ΔΕ Ερίσου.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και 13 πιστοποιημένες εγκαταστάσεις σε σχολεία του νησιού.

Τα εν λόγω έργα αφορούν 5.965 τ.μ. επενδεδυμένης επιφάνειας με δάπεδα ασφαλείας, και 1.928 μέτρα πιστοποιημένης περίφραξης παιδικών χαρών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 41 επιθεωρήσεις πιστοποίησης, τουλάχιστον μέχρι τις 6 Μαρτίου 2019 και 170 ολοκληρωμένοι τακτικοί έλεγχοι λειτουργίας.

Είναι αδήριτη ανάγκη για τις οικογένειες που διαβιούν στο νησί να υπάρχουν χώροι αναψυχής, όπου μπορούν τα παιδιά να παίξουν με ασφάλεια και οι γονείς να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης. Τέτοια έργα λοιπόν όπως αυτές οι 33 παιδικές χαρές αποτελούν για γονείς κι παιδιά απάντηση σε αυτή τη ανάγκη.

%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82

%CE%8C%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%91-%CE%93%CE%A5%CE%9C%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3

Οργανα γυμναστικής στο Αργοστόλι

%CE%91%CE%93-%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9D%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9D-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91 %CE%91%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%99-%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9D-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91 %CE%92%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9D-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91 %CE%94%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9D-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91 %CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF %CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%98%CE%A1%CE%91-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91 %CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%94%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9D-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91 %CE%9B%CE%A5%CE%9A%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%94%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9D-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91 %CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%9B%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9D-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91 %CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%9B%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9D-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91 %CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9D-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91 %CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9D-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91

Αναδημοσίευση από  www.ekefalonia.gr