Παρουσίαση του Συνδυασμού του στην Πύλαρο έκανε ο Στέλιος Σπαθής.
Καλά το είδα σε φωτογραφίες «το Παπόρι» αν και μου φάνηκε πως ήταν λίγο μονόμπαντα.
Ο Στέλιος είμαι βέβαιος πως ξέρει να το φέρει στα ίσια.
Η συνάντηση μου είπανε έγινε με χαμηλούς τόνους στην Πύλαρο.
Σεβάστηκε ο Στέλιος φαίνεται πως ο Μιχάλης ο Γάκης είχε την επόμενη μέρα «μνημόσυνο».
Είχε καλέσει μάλιστα «σε καφέ».
Αναδημοσιευση από www.kefalonitis-onos.blogspot.com