Διαβάστε λεπτομέρειες στον κάτωθι σύνδεσμο

Οι πολίτες καταγγέλουν την κατάσταση που επικρατεί στη γέφυρα.