«ΕΚΟΠΗΣΑΝ ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΝ»(Βάζουνε τους «τοποτηρητές» των Χωριών που ελέγχουν οι Μεγαρίτες να βγάζουν ανακοινώσεις του τύπου)

Ο ορισμός του γελοίου. Βάζουνε τους «τοποτηρητές» των Χωριών που ελέγχουν οι Μεγαρίτες να βγάζουν ανακοινώσεις του τύπου.
«συγχαίρω τον Αντιδήμαρχο Τεμπέλ-Αγα γιατί κατόπιν δικών του ενεργειών εκόπησαν τα ρείκια στο χωριό μας» ή «άπαντες στο χωριό μας ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Νερού-Λατζη γιατί μας έφερε 50 μέτρα σωλήνα και μας έβαλε και μία βρύση για την χρεία μας».
Παλαιότερα στα χωριά μας ο Δενδρινός, ο Μεσσάρης αλλά και άλλοι μας έστελναν στο τηλεφωνείο για τον Πρόεδρο της Κοινότητας τα γνωστά τηλεγραφήματα.
«Αγαπητέ Πρόεδρε ευχαρίστως σε ενημερώνω ότι κατόπιν ενεργειών μου παρά τω Υπουργώ εκόπησαν διά Κοινοτικήν Τσιμεντόστρωσην δραχμαί 5000. Ενημερώσατε ομοχωρίους διά το παρόν μου»
Έτσι προχώραγε η Ζωή μας με Βουλευτές Μαυριγιαλούρους, Γκόρτζους και Καλοχαιρέτες.
Μερικά πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ.