Ο Δήμαρχος της Σάμης έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση των πολιτών αμέσως μετά τους απαραίτητους καθαρισμούς. Δείτε γιατί:

Έκρηξη Μονιά : Η παραίτησή μου στη διάθεση του κόσμου (video)