ΙΘΑΚΗ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΗΡΗ»

Η Ιθάκη πληρώνει το πέρασμα του «Γιάνναρου» από τον Δήμο.
Ο «Γιάνναρος» διέλυσε την Πόλη και αυτός ανέδειξε την ανάγκη επιλογής ενός «κανονικού» Δημάρχου, όπως είναι σήμερα ο Στανίτσας.
Πιστεύω όμως πως η Δημοκρατία σήμερα στην Ιθάκη είναι «ανάπηρη».
Η λαίλαπα του «Γιάνναρου» διέλυσε τον «Δήμο» με την Αρχαιοελληνική άποψη. Δεν υπάρχουν σήμερα «φωνές» στην Ιθάκη, δεν διατυπώνονται περισσότερες διαφορετικές απόψεις πλην της αυτοδιοικητικής φωνής του ΚΚΕ.
Η Δημοκρατία στην Ιθάκη θα είναι μια εσωτερική υπόθεση του Συνδυασμού του Στανίτσα.
Αλλά η Ιστορία δείχνει πως η Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη, εσωτερική υπόθεση.