Δεν παρεμβαίνω στα της Σκάλας, πλην όσο οφείλω να κάνω σαν Πολίτης.
Η αλήθεια είναι πως ο Πρόεδρος της Σκάλας ο Γιώργος ο Τραυλός με το Συμβούλιο του, προσπαθούν να επαναφέρουν το χωριό.
Χρειάζονται, χρειάζεται την υποστήριξη και συμπαράσταση όλων μας.
Και αποφάσεις τολμηρές που θα βλέπουν στο Μέλλον.
Η Σκάλα πρέπει να γίνει ξανά η «ατμομηχανή» του Τουρισμού και της οικονομίας της Κεφαλονιάς.
Πηγή: kefalonitis-onos.blogspot.com