ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΗ (Ο “Γνωστός”)

Ο «Γνωστός»… Συμφώνησε με τον Γάκη, συζητά με τον Μάκη τον Μονιά και παρακαλά να χωθεί με τον Στέλιο τον Σπαθή.
Έχει μάλιστα ακόμα την ψευδαίσθηση πως μπορεί να επιβάλλει όρους.
Πιστεύω πως ο Στέλιος έχει αντίληψη του πράγματος.
Είμαι βέβαιος πως δεν θα περάσει την «κόκκινη γραμμή»
Αναδημοσιευση από www.kefalonitis-onos.blogspot.com